Groepsbestuur
                             

De Albert Schweitzer Groep Breda kent een stichtingsbestuur (zie onder stichting) en een groepsbestuur.

Het bestuur van de groep is verantwoordelijk voor alle scoutingactiviteiten die binnen de groep georganiseerd worden.
Alle gedragsregels binnen de groep zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de statuten zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Breda.

In het huishoudelijk reglement staat waar leden zich aan moeten houden. Regels zoals ze in dit huishoudelijk reglement staan mogen niet in strijd zijn met afspraken zoals ze binnen een groep gemaakt worden
Tijdens draaitijden zijn uiteraard de stafleden van het onderdeel verantwoordelijk voor de kinderen; maar voor en na deze tijd ligt de verantwoording bij de ouders/ verzorgers. Maak daarom goede afspraken met uw kinderen over eventueel halen en brengen !
Namen van bestuursleden, leiders, leidsters, onderdeelbegeleiders enzovoort
vind je onder de kop: contact.
   


Sinds augustus 2008 is scouting Albert Schweitzer een vereniging.
STATUTEN
Als vereniging draaien we volgens Statuten.
In ons geval zoals ze door scouting Nederland zijn opgesteld.

In die statuten wordt regelmatig verwezen naar het huishoudelijk reglement van scouting Nederland. Hierin staan afspraken die gelden binnen een vereniging over allerlei zaken zoals bestuurlijke organisatie, lidmaatschap, trainingen, beroepsprocedures van geschillen etc.
Wat staat er in die statuten:
Naam en organisatorische opbouw van de groep
Doel van de vereniging
Regels mbt: Lidmaatschap, geldmiddelen en verplichtingen van de leden, samenstelling groepsbestuur, samenstelling groepsraad en boekjaar, rekening en verantwoording.
Hoe statuten te wijzigen
Hoe te handelen bij ontbinding en vereffening, bij geschillen en reglementen.
En een slotverklaring van een notaris.
     

 
De groepsraad is een algemene ledenvergadering waarin allerlei zaken worden besproken als jaarplan, financiŽle begroting ed.
Omdat het onmogelijk is met alle leden en hun wettelijk vertegenwoordigers (ouders) tegelijk te vergadering, stellen de statuten dat er per leeftijdscategorie 1 ouder wordt gekozen onder de ouders van de leeftijdscategorie.
Deze ouder vertegenwoordigt alle ouders en leden van die categorie in de groepsraad.

De leeftijdscategorieŽn zijn:
     4-7 jr         (bevers),
     7-11 jr       (welpen en kabouters)
    11-15 jr      (gidsen en verkenners)
    15-18 jr      (RSA ).