Stichting ASG
     
          
Scouting Albert Schweitzer kent een stichtingsbestuur en een groepsbestuur (vereniging).
De stichting heeft als hoofddoel de behartiging van de financiŽle en materiŽle belangen van de stichting.
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 5 leden, waarvan de meerderheid uit de groepsraad wordt gekozen. De overige leden hoeven niet uit de groepsraad te komen, maar worden wel benoemd door het groepsbestuur.

Het dagelijks bestuur van de stichting (voorzitter, secretaris, penningmeester) beheert de bezittingen en de financiŽle middelen van de stichting.
Alle gedragsregels binnen de stichting zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de statuten zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Breda.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw en de accommodatie, die ten dienst staat van de groep (vereniging)
    
    contact stichting