Scouting klem
     
  
Op donderdag 10 februari 2022 stond het volgende artikel in BN de Stem editie Breda:
                

     
           

Bouwplan 150 flexwoningen zet scouts klem:
‘Einde aan 55 jaar scouting in Doornbos dreigt’

BREDA - Als het bouwplan met 150 flexwoningen aan de Frankenthalerstraat in Breda doorgaat,
dan is scoutinggroep Albert Schweitzer ten dode opgeschreven, zo vreest het bestuur.
 ,,Scouting doe je niet tussen de appartementenblokken.”

Rob Musters 10-02-22, 11:00 Bron: BN DeStem


--------------------------------------------------
 

,,Als er rond ons terrein appartementencomplexen gebouwd worden, dan hebben wij geen bestaansrecht meer", zegt Peter Bosma, voorzitter van de Albert Schweitzer Groep Breda. Al tientallen jaren, vanaf 1966, zit de scoutingvereniging in het gebouw naast het viaduct, in de volksmond bekend als ‘de Bult’, over de spoorlijn bij de Kapittelweg. 

Geluidsoverlast

,,Scouting betekent samen buiten spelen, van boomstammen een kabelbaan bouwen en buiten vuur maken. Die technieken leren de kinderen en jongvolwassenen allemaal”, zegt beheerder Jos Op de Beek die al 35 jaar aan de vereniging verbonden is. ,,Dat samen spelen, gaat met plezier, lachen en af en toe een gil. Al 55 jaar heeft niemand er last van, maar straks krijg je klagende buren. Dan is het geluidsoverlast.”

Als we ons moeten inhouden, is het geen scouting meer. Het gaat juist om jezelf uitleven

Peter Bosma, Voorzitter vereniging Albert Schweitzer Groep Breda

Verhaal gaat verder onder de foto:

          Terrein aan Frankenthalerstraat Breda waar woningbouw gepland staat. Op het weiland lopen geiten, een paard en een ezel die verzorgd worden door de jongeren van Villa Boerebont.

 Terrein aan Frankenthalerstraat Breda waar woningbouw gepland staat. Op het weiland lopen
geiten, een paard en een ezel die verzorgd worden door de jongeren van Villa Boerebont.
© Pix4Profs/René Schotanus

Aderlating

Bosma: ,,Als we ons moeten inhouden, is het geen scouting meer. Het gaat juist om jezelf uitleven.” Wat erger is, is dat de scouts hun gebouw niet meer kunnen verhuren. 

Op de Beek: ,,Ons gebouw wordt 20 keer per jaar een weekend of een week verhuurd aan scoutinggroepen uit Nederland en België die hier op kamp gaan. Die zullen afhaken.
Nu ademt de omgeving een landelijke sfeer. Als we ingeklemd zitten tussen de appartementenblokken, dan willen andere groepen ons gebouw niet meer huren. Dat zou een financiële aderlating zijn.
Wij hebben inkomsten nodig om het gebouw te onderhouden. We krijgen geen subsidie en herstellen en onderhouden alles zelf, maar dan hebben we die inkomsten wel nodig. Zonder verhuur gaan we ten onder.”

De vragen van de scouting zijn heel terechte vragen

Daan Quaars, Wethouder bouwen en wonen

Verhaal gaat verder onder de foto:  

             Een zwembad bouwen van boomstammen. Scouting Albert Schweitzer aan de Frankenthalerstraat in Breda.

Een zwembad bouwen van boomstammen. Scouting Albert Schweitzer aan de
Frankenthalerstraat in Breda. © Jos Op de Beek

Zelfvertrouwen

En dat zou slecht zijn voor de omliggende wijken. De Albert Schweitzer Groep trekt ruim 100 kinderen, jongeren en vrijwilligers uit Doornbos-Linie, Brabantpark, Belcrum en Hoge Vucht. Op de Beek: ,,Jonge mensen leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en krijgen daar zelfvertrouwen van.” Bosma: ,,We organiseren activiteiten met ouders en met de wijk. Dat zorgt voor verbinding.” 

Bosma wijst op de waarde die de scouts hebben als helpers bij de intocht van Sinterklaas, Jantje Beton, het Corso in Zundert en de Paralympics Breda.  

Uitzicht

Het plan van WonenBreburg, Janssen de Jong projectontwikkeling om in de driehoek van de Frankenthalerstraat 150 flexwoningen neer te zetten, valt ook niet goed bij andere bewoners. ,,Zowel het uitzicht op het groen als de rust is dan weg", zegt een bewoner die recht tegenover het bewuste terrein woont. ,,Pas twee weken geleden werd ik op de hoogte gesteld.” 

Wij zitten niet te wachten op een doorstroom locatie

Wijkraad Doornbos-Linie

Positief

WonenBreburg geeft aan dat het plan niet uit de lucht komt vallen. ,,Deze locatie is sinds vorig jaar in beeld. In april 2021 is daarover in de gemeenteraad gesproken en in de krant over gecommuniceerd. In dit artikel werd een inkijkje gegeven over de intenties bij de Frankenthalerstraat", aldus de woordvoerder.  De gemeente heeft in september positief op het plan gereageerd. ,,De initiatiefnemers hebben geconcludeerd dat het project uitgewerkt kan worden en hebben gesprekken met omwonenden opgestart.”

Overvallen

Toch voelt de scouting zich overvallen. ,,We hoorden twee weken geleden voor het eerst van het plan.” 

Volgende week krijgt de Albert Schweitzer Groep een gesprek met de initiatiefnemers en de gemeente. ,,Het streven is om wederzijds draagvlak en begrip te creëren. Het gesprek moet uitwijzen of het noodzakelijk is om het project te herzien. De planvorming is nog niet zo ver uitgewerkt dat de relatie en de hinder tussen de scouting en de beoogde woningen onderzocht is. Gekeken wordt of deze zorgen weggenomen kunnen worden”, aldus de woordvoerder van de initiatiefnemers.

Gekeken wordt of de zorgen weggenomen kunnen worden

Woordvoerder, WonenBreburg en Janssen en de Jong Projectontwikkeling

Versneld

Wethouder Daan Quaars (Bouwen en wonen) bevestigt dat: ,,Ik snap de zorgen. De vragen van de scouting zijn heel terechte vragen, maar we staan pas aan het begin van het proces. Vanwege de ontplofte woningmarkt gebruiken we een versnelde procedure, maar dat wil niet zeggen dat het participatietraject niet doorlopen wordt. Er is voor de scouting alle gelegenheid om de vragen op tafel te leggen.”  

Verhaal gaat verder onder de foto:

           Scouting Albert Schweitzer aan de Frankenthalerstraat in Breda.

Scouting Albert Schweitzer aan de Frankenthalerstraat in Breda. © Jos Op de Beek

Sociale huur

De wijkraad Doornbos-Linie staat niet te juichen: ,,Wij zijn niet tegen woningbouw, maar er staan al veel sociale huurwoningen in de wijk. Wij zitten niet te wachten op een doorstroom locatie nog afgezien van het feit dat wij niet weten voor wie de huizen bestemd zijn, bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke probleemgezinnen en personen die tijdelijk onderdak nodig hebben", zegt secretaris Ton Moelands. 

,,Daarnaast maakt de scouting zich grote zorgen. Alvorens het bestemmingsplan te wijzigen is ons voorstel om duidelijke afspraken te maken met de scouting en het bestaan op die plaats te garanderen door de gemeente.”

In de tweede helft van dit jaar wordt een omgevingsvergunning voor het bouwproject aangevraagd en gaat de versnelde procedure lopen.

          Terrein aan Frankenthalerstraat in Breda waar woningbouw gepland staat. Het gaat om de driehoek land achter de boom.

Terrein aan Frankenthalerstraat in Breda waar woningbouw gepland staat.
Het gaat om de driehoek land achter de boom. © Pix4Profs/René Schotanus

         Scouting Albert Schweitzer aan de Frankenthalerstraat in Breda.

Scouting Albert Schweitzer aan de Frankenthalerstraat in Breda. © Jos Op de Beek