Burgersessie gemeenteraad
                                                         
Donderdag 21 april gemeenteraad Breda

Na de eerste informatieve raadssessie, op 14 april, wordt onze zaak weer geagendeerd op donderdag 21 april.
Dan wordt er door de gemeenteraadsleden gediscuteerd, een mening gevormd.
Peter en Jos zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

  
Donderdag 14 april gemeenteraad Breda
       

   

Oproep:

Beste ouders, leden, leiding, vrijwilligers en andere betrokkenen,

Eindelijk is het zover. Gisteren hebben we een uitnodiging gehad van de gemeente Breda dat we, aankomende donderdag 14 april, onze bezwaren met betrekking tot de geplande woningbouw mogen komen vertellen aan de gemeenteraad.

Dit allemaal dankzij de ruim 500 handtekeningen die we hebben opgehaald.

Van 19.45 uur tot 20.40 uur gaan wij ons verhaal doen en vragen van raadsleden beantwoorden. Op deze manier kan de raad een beeld vormen, over de gevolgen voor onze scouting vereniging, wanneer de plannen door gaan. Hopelijk zijn na onze presentatie veel raadsleden ons gunstig gestemd en werkt dit in ons voordeel.

Oproep aan jullie allemaal.

Publiek tijdens de burgersessie is toegestaan. Het publiek krijgt geen spreektijd, maar hoe meer leden, leiding, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen aanwezig zijn hoe beter.

Hiermee laten we zien hoe belangrijk wij met zijn allen het vinden dat onze vereniging blijft voortbestaan en dat de bouwplannen ons in de weg staan.

In de raadszaal is plaats voor 25 tot 30 personen. Daarnaast kan in de trouwzaal op een scherm de burgersessie gevolgd worden als de raadszaal vol is.

Wij zijn gebaat bij veel aanwezigheid.

We hebben k toestemming om van 19.00 19.30 een ludieke actie/spel op te voeren, buiten op het stadserf. Rond dit tijdstip komen de raadsleden binnen. Wellicht hebben jullie daar ideen voor. Maar het helpt al veel wanneer veel leden en hun leiding op bovengenoemd tijdstip in scouting kleding aanwezig kunnen zijn. Ouders en ook andere betrokkenen zijn van harte welkom. Wij begrijpen dat het voor de jongste speltakken een misschien vervelend tijdstip is, maar kindersnoetjes werken.

Voor de duidelijkheid en wellicht ten overvloede. De aanwezige leiding is tijdens de burgersessie niet verantwoordelijk voor uw kind. Als er spontaan, als ludieke actie een spel ontstaat, wat begeleid wordt door leiding geen enkel probleem.

Wij rekenen op veel belangstelling, steun en aanwezigheid van onze leden, ouders, leiding, vrijwilligers en andere betrokkenen.

De ingang van het Stadhuis is aan het Stadserf 1. Mocht je vanuit de richting Grote Markt naar het Stadhuis komen, dan is er een steegje tussen het Stadhuis en restaurant De Colonie om bij de ingang op het Stadserf te komen.

Tot donderdag 14 april 19.00 uur.

Met vriendelijke groet

Peter Bosma en Jos Op de Beek

Namens het vereniging en stichtingsbestuur van Albert Schweitzer groep Breda