SCOUTINGGROEP HET HELE TEAM    
       
  groepsbestuur      
voorzitter groep Peter Bosma 06 539 64 550 voorzitter@asgbreda.nl  
secretaris groep Nienke Krijnen   secretaris@asgbreda.nl
penningm groep
 
Robert Robbemond 06 531 20 689 penningmeester@asgbreda.nl
rekening contributie
niet verhuur
Rabobank  IBAN nummer:
NL 72 RABO 0178 9932 47
ten name van:
scouting Albert Schweitzer Groep
 

  onderdelen

 

 

 
bevers Peter Bosma
Femke Bosma
Francien Bosma
 
06 539 64 550 bevers@asgbreda.nl
welpen
 
welpenleiding   welpen@asgbreda.nl
 
scouts
 
Cheryl Crawford
Lotte Krijnen
Lenneard van der Meer
 
06 336 54 984
06 397 82 301
scouts@asgbreda.nl
explorers
 
Rolf Verleg
Femke Bosma
   
  rsa@asgbreda.nl  

 
roverscouts (pivo's) voorz: Lotte Krijnen
penningm: Mathijs Bosma
    
06 397 82 301

   
pivo@asgbreda.nl
plusscouts /senioren
 
voorz: Remco Lodewikus
   
06 308 47 879
 
senioren@asgbreda.nl
 

  groepsbegeleiding

 

 

 
praktijkbegeleider
 
Peter Bosma 06 539 64 550 voorzitter@asgbreda.nl

  magazijn

 

 

 
beheerder
 
Rolf Verleg
Remco Lodewikus
Stijn Friederichs
Martijn Dingjan
   

06 504 01 997
06 145 61 524
 
magazijn@asgbreda.nl
 
  onderhoud      
contactpersoon
 
Jos Op de Beek   onderhoud@asgbreda.nl
 

  website

 

 

 
webmaster Jos Op de Beek
    
webmaster@asgbreda.nl