STICHTING      
       
    stichtingsbestuur
 

 

 
voorzitter stichting Henk Verleg 06 147 76 156 hverleg@ziggo.nl
secretaris stichting Bea Jansen   jansenbea@hotmail.com
penningm stichting Dré Brandsma 06 104 82 951 asgstichting@outlook.com
rekening verhuur Rabobank  IBAN nummer:
NL 33 RABO 0153 4543 34
  
ten name van:
scouting Albert Schweitzer stichting
 
       
    verhuur
 

 

 
beheerder Henk Verleg
    
06 147 76 156
 
verhuur@asgbreda.nl
 
    onderhoud      
contactpersoon
 
Jos Op de Beek   onderhoud@asgbreda.nl
 

    website

 

 

 
webmaster Jos Op de Beek
    
webmaster@asgbreda.nl