STICHTING
 
Stichting Scouting Albert Schweitzer
       
    Stichtingsbestuur
 

 

 
voorzitter stichting Henk Verleg 06 147 76 156 stichtingsvoorzitter@asgbreda.nl  
secretaris stichting rolf Verleg   stichtingssecretaris@asgbreda.nl
penningm stichting Peter van Dijk   stichtingspenningmeester@asgbreda.nl
   
rekening o.a. verhuur Rabobank  IBAN nummer:
NL 33 RABO 0153 4543 34
  
ten name van:
Stichting Scouting Albert Schweitzer
       
    Verhuur
 

 

 
beheerder

Henk Verleg
      
06 147 76 156
 
verhuur@asgbreda.nl
 
    Onderhoud
contactpersonen1. Henk Verleg

2. Arjan van Loon
 

onderhoud@asgbreda.nl
       
    Website
 

 

 
webmaster

Jos Op de Beek
      
webmaster@asgbreda.nl