Deze website wil eenieder informeren over de Albert Schweitzer Groep te Breda. Speciale doelgroepen zijn: onze eigen leden, nieuwe leden voor onze scoutinggroep, eventuele huurders van ons gebouw of onze materialen..

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Informeer altijd bij genoemde personen naar de laatste correcte informatie.

De sites waar naar gelinkt wordt vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de externe organisaties of groepen die deze sites (laten) beheren. Mocht u opmerkingen hebben over de inhoud van zo'n site, maar u krijgt geen of een onbevredigende reactie van hun webmaster, dan kunt u dat ons laten weten.. Wij zullen uw opmerking dan serieus behandelen en eventueel onze link naar de bewuste site verwijderen

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Webmaster en
bestuur stichting Albert Schweitzer Breda en
bestuur groep Albert Schweitzer Breda.