BEVERS
WELPEN
SCOUTS
EXPLORERS
ROVERSCOUTS
PLUSSCOUTS
STAF
BESTUUR
STICHTING

GROEPSKAMP...

Met alle bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts, plusscouts, staf, bestuur en stichting op kamp.
WANT DE ASG BESTAAT 50 JAAR !
      
In de Ardennen hebben we leuke, gezellige, uitdagende activiteiten ondernomen.
Zaterdag 23 juli tot zaterdag 30 juli 2016