Lidmaatschap
  

 
Aanmelden kan via de leiding van de onderdelen. Nieuwe leden mogen na afspraak met de leiding twee keer komen kijken.

Als wordt besloten lid van de groep te worden gaat men vanaf een afgesproken datum contributie betalen.
Hiervoor dient een inschrijfformulier te worden ingevuld.

Nadat een nieuw lid enkele maanden heeft meegedraaid met het onderdeel maakt de leiding een afspraak met de ouders voor een kennismakingsgesprek.
Er wordt dan ook gesproken  over de installatie.

De installatie is het moment waarop de kennismakingsperiode wordt afgesloten en je formeel wordt opgenomen bij het onderdeel. Je mag vanaf dat moment je scoutinguniform dragen. Deze installatie vindt plaats op een ouderavond.

 


De contributie bedraagt 13,50 euro per maand / 12 maanden per jaar.

Vriendelijk vragen we de contributie voor het lidmaatschap van de groep vooraf over te maken via bank of giro.
    IBAN nummer: NL 72 RABO 0178 9932 47
    Rabobank
    t.n.v. Scouting Albert Schweitzer
    onder vermelding van naam (eventueel van kind) en onderdeel
  

 


Heeft u een Breda Pas, of heeft u hier recht op,
dan geldt dat de gemeente Breda u tegemoet komt in de contributie kosten, kleding en het kampgeld.

Alleen intermediairs (Leerkrachten, huisarts, maatschappelijk werk, jeugdhulpverleners) kunnen voor u als ouder een aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds.
Deze tegemoetkoming geldt tot een maximum van EUR 225,00 per jaar.
Dit betreft een tegemoetkoming bestaande uit contributie en attributen, zoals kleding.
 
Voor meer informatie, verwijzen wij u naar www.jeugdsportfonds.nl
Ook Scouting Albert Schweitzer Groep is bereid tot verdere uitleg omtrent deze vernieuwde procedure.
Voor meer informatie omtrent de aanvraag van een Breda Pas en/of het declareren van de kosten van het kampgeld verwijzen wij u naar www.breda.nl
 

 

Als je lid wordt van onze Scoutinggroep word je ook lid van de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland, Scouting Nederland.
Binnen de vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren. Dat vinden we bij Scouting heel erg belangrijk. Daarom zijn deze afspraken vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Bij het lid worden van een groep, regio of de landelijke organisatie, vragen we je kennis te nemen van het Huishoudelijk Reglement.
 
     download huishoudelijk reglement
 
 
 

    download inschrijfformulier asg