Participatieniveau
                                                                          
                                                                            
   
 
25 mei 2022

 

Breda kent 4 participatieniveaus:

                              Participatieniveau            rol belanghebbenden  

Niveau 3              coproduceren                   mee-ontwikkelen
Niveau 2              adviseren                           meedenken
Niveau 1              raadplegen                        mening geven
Niveau 0              informeren +                    luisteren en reageren                       

Voor ons als Scoutingvereniging is van belang:

 1. Welk participatieniveau is bepaald voor het initiatief?
 2. Hoe groot is onze be´nvloedingsruimte?
 3. Wat is onze rol als belanghebbende in het participatieproces van jullie initiatief?
 4. Wat is uw motivatie voor het gekozen participatieniveau?
 5. Waarom is naar uw mening het gekozen participatieniveau passend voor ons als belanghebbende?
 6. U geeft aan dat er vervolgsessies worden/zijn gepland. Wat is het doel van deze vervolgsessies?
 7. Wat gebeurt er met de inbreng van de belanghebbenden?
 8. Wordt deze inbreng verwerkt in het initiatiefplan?

De Wijde Blik maakt een participatieverslag. Dit verslag wordt door de gemeente Breda meegenomen in de beoordeling van een vergunningaanvraag.

In dit verslag moeten de volgende zaken zijn opgenomen:

 1. het gekozen participatieniveau en de motivatie voor deze keuze;
 2. uw participatieplan;
 3. een overzicht van de betrokken belanghebbenden;
 4. de door belanghebbende ingebrachte meningen en standpunten; en
 5. de motivering hoe deze meningen en standpunten zijn verwerkt.


 
Inmiddels ontvingen we de reactie van De Wijde Blik:
Naar de reactie