Gemeenteraad: Uitbreiding categorieŽn vvgb
                                                                          
        UPDATE                                                                         

19 mei 2025      beeldvormende vergadering
25 mei 2022      oordeelsvormende vergadering
  2 juni 2022      besluitvormend vergadering
 
7 juli 2022       oordeelsvormende vergadering
  
  juli 2022       besluitvormende vergadering
  

In Bredaas beRaad:
De gemeenteraad van Breda kent 3 vergaderfases:
    1. beeldvormend
    2. oordeelsvormend
    3. besluitvormend
 

Raadsvoorstel 02022022
Uitbreiding categorieŽn van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist.

   Open hier het Raadsvoorstel en bijlages

In de procedure voor de plannen in de Frankenthalerstraat wil de gemeente voor het eerst gebruik maken van een aanpassing die snel bouwen van meer dan 100 woningen en voor een periode van langer dan 10 jaar mogelijk maakt.
De gemeenteraad hoeft dan niet meer te worden gevraagd om toestemming.
Ook niet bij alle nog volgende plannen.
Dat zou tijdwinst opleveren, maar veel partijen zien het als een inperking van hun rechten.

1      Beeldvormende vergadering in de raad:
   Naar opname vergadering 19 mei 2022

2      Oordeelsvormende vergadering in de raad:
  
Naar opname vergadering 25 mei 2022

In de vergadering van 25 mei 2022 blijkt dat alleen VVD en D66 voor zijn.
Alle andere partijen hebben bedenkingen of zijn tegen.

Hierop besluit wethouder van het Hof het Raadsvoorstel terug te nemen om het in het college te bespreken en eventueel, zoals hij dat noemt, te herbevestigen.
De meerderheid van de Raad gaat hiermee akkoord.
De geplande vergadering van 2 juni vervalt.
Inmiddels is het voorstel opnieuw ingebracht,ongewijzigd.

2 a   Tweede oordeelsvorming in de raad:
  
Naar opname vergadering 7 juli 2022

VVD en D66 voor;
Amendement van Groen links volgt, gesteund door D66 (aanpassen periode en aantallen)
Overige partijen lijken tegen.3      Besluitvormende vergadering in de raad:
  
Naar opname debat 22 juli 2022

In de vergadering van donderdag 22 juli 2022 wordt een amandement ingediend door Groen Links, VVD, PvdA en CDA.
- tijdelijkheid maximaal 15 jaar
- aantal woningen maximaal 300
Stemming: Voor 30, tegen 7