Update
     
                                                                                              
                                                              

 
31 maart 2022
 


Beste ouders, leden, leiding en andere betrokkenen,

Tijd om jullie een update te geven van de status van de plannen voor de tijdelijke bouw van ongeveer 150 woningen op het weiland naast ons scouting gebouw.

Eerder hebben we jullie ge´nformeerd over de plannen die Wonen Breeburg, de projectontwikkelaar en de gemeente Breda aan ons hebben gepresenteerd. Tijdens dit gesprek hebben wij talloze bezwaren geuit. Vanwege de zorgen die we hebben zijn we met jullie een handtekeningenactie gestart om een burgersessie aan te vragen. Met heel veel dank aan iedereen, hebben we ruim de benodigde fysieke handtekeningen opgehaald en daarnaast nog 395 digitale handtekeningen.

We hebben de aanvraag voor een burgersessie ingediend en alles is in goede orde ontvangen. Wij wachten nu op een uitnodiging van de gemeenteraad om onze bezwaren mondeling te komen toelichten. Wij verwachten deze uitnodiging binnen enkele weken.

Sinds het indienen van de burgersessie (21 februari) was het stil, maar sinds deze week zien we dat er acties worden opgestart door Wonen Breeburg, Jansen de Jong en het communicatie adviesbureau "De Wijde Blik".

Vooruitlopend op de goedkeuring van de bestemminsplan wijziging, de aanvraag van een omgevingsvergunning en de bezwaartermijn, starten zij nu al met het communicatie en participatie traject.

Dit begint met een online informatiebijeenkomst op 19 april. Alle betrokkenen zijn welkom om deze bijeenkomst online te volgen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Wij doen een oproep aan alle betrokkenen bij Albert Schweitzer om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden via deze link: Frankenthalerstraat 4. U krijgt dan vanzelf een uitnodiging om de onlinebijeenkomst bij te wonen.

Het vervolg is nog wat onduidelijk. Dit zal mede afhankelijk zijn van onze mondelinge toelichting van onze bezwaren en zorgen in de Burgersessie, de formele goedkeuring van de bestemmingsplan wijziging en de omgevingsvergunning. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren wij jullie weer.

Voor nu kan ik jullie alleen adviseren om in te schrijven voor de onlinebijeenkomst, zodat jullie volledig op de hoogte zijn van de plannen en welke invloed jullie kunnen uitoefenen in het kader van het participatietraject.

Mochten jullie voor en na de onlinebijeenkomst vragen hebben of aanvullende informatie wensen mail dan even naar voorzitter@asgbreda.nl

Met vriendelijke groet

Peter Bosma

Namens het vereniging en stichtingsbestuur van Albert Schweitzer groep Breda