VUUR kan heel gezellig zijn,
de bevers maken een worstenbroodje, poffen mais...

VUUR kan gevaarlijk zijn,
de welpen leren over het gevaar van vuur en brand
maar ook wat je dan moet doen...
Denk aan jezelf, zoek een veilige uitweg, misschien kun je kleine brandjes blussen?


Nee, het gebouw staat niet echt in brand