Kosten huur
  

    
Overzicht kosten huur:
     5,50 per persoon/per nacht met een minimum van 20 personen,
         exclusief energie kosten,
         buitensporige hoeveelheid afval,
         schades en/of vermissingen.


Keuken inventaris voor 25 personen verhuren we mee voor 25 extra.

Hou rekening met het betalen van een (forse) borgsom.
         - wordt afgesproken na aanvraag verhuur
         - wordt binnen een maand na de verhuurtermijn teruggestort,
            minus de diverse kosten.

            zie ook artikel 4 over de waarborgsom in het   verhuurreglement
  
Betalen rekening verhuur: NL 33 RABO 0153 4543 34
ten name van STICHTING Albert Schweitzer Groep Breda.

Niet over maken naar het rekeningnummer van de GROEP a.u.b.